AEUM | Conferencies

Blanca Moreno Triguero

Data:   19/04/2019
    Sociòloga per la UAB
Títol:   La igualtat és cosa de tothom. Implicat !
Resum:   Comença la conferència amb dues preguntes que interpel·len i que cadascú s’ha de fer en la vida quotidiana i prendre’n consciència, ja que és un tema de homes i de dones i cal la implicació de tothom.
És un tema de persones i de drets humans :
-Les polítiques d’igualtat de gènere són necessàries a l’actualitat?
-Estan ja superades?

A la pregunta de si estan superades s’evidencia de que no; ensenyant unes fotos de premsa:
-conferència episcopal – tot homes.
-cinc homes bascs “les institucions basques firmen un gran acord per augmentar la natalitat”
-imatge de cinc homes fent un debat sobre “unint esforços per la lactància materna”
S’observa, per tant, que els temes femenins són tractats per homes i legislant temes de la dona que ells no han viscut .
-foto d’un campionat de surf (2018).Premis: 1000€ pel guanyador i un bikini per la guanyadora.
S’evidencia la desigualtat davant d’un mateix esforç esportiu i que també es dóna en la feina, investigació...

Diu que “el masclisme aprèn del masclisme” i posa l’exemple de la “manada” que al no ser penalitzat degudament dóna força a altres per imitar aquesta conducta. A més, els mitjans comuniquen amb “morbo” per tenir més audiència i així el que es fa és deshumanitzar a la dona en contra del dret humà de viure una vida lliure de violència.

Aclareix els conceptes de :
Sexisme - prejudicis i ideologies que deprecien i discriminen a les persones d’un sexe.
Masclisme – Desvalora tot el que sigui femení. Distribució desigual del poder que condueix a l’asimetria en la relació entre els dos sexes i implica la subordinació de les dones als homes. Èmfasi en la virilitat, la força i el desinterès respecte als assumptes domèstics per part dels barons. No vol igualtat.
Feminisme – Moviment social, polític, filosòfic i cultural de lluita pels drets i llibertats de les dones en igualtat de condicions que els homes.

Continua plantejant preguntes: Què significa ser dona? – Què significa ser home?

Els conceptes bàsics sobre la igualtat de gènere es construeixen en :
- L’àmbit reproductiu i quotidià
- L’àmbit productiu
- En la construcció social
- En la construcció sexual

Al llarg del temps el treball de la dona s’ha reclòs en l’àmbit productiu de la llar i al no incidir en la política, la cultura i la societat aquests àmbits s’han masculinitzat.

La dona ha educat, criat, cuidat a tothom i no se li ha donat valor. La pròpia societat no permet les situacions de igualtat entre homes i dones i també molts homes no han pogut mostrar-se com són (elecció de feines, cuidar, mostrar emocions...) per no ser criticats i jutjats.

La ponent diu que la igualtat és cosa de tothom i que si el masclisme s’aprèn, la igualtat entre els homes i les dones també.
A la dona se li ha ensenyat a cuidar-se, cuidar als altres, cuidar la vida. Cal fer transmissió als nens i nenes dels valors d’igualtat, respecte, llibertat, de cuidar la vida i s’ha de fer amb el tracte i gestos quotidians, la paraula, les imatges, les situacions i ensenyar “el bon tracte entre les persones”.

A una pregunta del públic sobre actituds dels molts nois i noies actuals en les seves relacions de gènere, la ponent respon que a través de la indústria, l’oci, el consum, la publicitat, cançons, les xarxes socials... els hi arriben molts missatges dels interessos patriarcals als que no interessa que res canviï. Són missatges en què “elles” són subjectes passius i “ells” envalentits i continuadament van rebent “models” de submissió, de violència, menyspreu a dones, nenes i noies.

No es poden banalitzar les maneres “subliminals” d’aquests missatges que van en contra dels drets de les persones i de l’ètica de la vida.

Cal donar i transmetre altres referents.

Amb aquestes reflexions torna al títol de la xerrada:
“La igualtat és cosa de tothom. Implica’t”
Web:  
Podcast:  


Registres 0 a 1 de 1